3. Turizm Şurası: Turizmde 3. Hamle Dönemi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlediği III. Turizm Şurası son buldu.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğru değerlendirirsek yeni turizm anlayışından en karlı çıkacak ülke Türkiye’dir. Kapısına gelene ters bakan bir millet değiliz biz. Tam tersine kapısına rahatlıkla bakan bir milletiz.” dedi. Turizmde en kötüsünün geride kaldığını belirten Erdoğan, “Turizmi belli alanlara kısıtlamak mümkün değil. Doğa turizmi kadar gastronomi, inanç ve termal turizm ilgi çekiyor. Çin başta olmak üzere, Endonezya, Malezya, Japonya Güney Kore gibi yeni alanlara ağırlık vermeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, şuranın ikinci gününde gerçekleşen ‘Bakanlar Oturumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. “Turizm alanında yeni bir atılım yapmanın, stratejik bir adım atmanın tam zamanıdır.” diyen Kurtulmuş, Havaalanları, otoyollar, hızlı trenler ve ulaşım, haberleşme gibi her alanda attığımız adımlar turizmde tabiri caizse ikinci evrenin başarıyla sonuçlanmasını sağladı. Şimdi bütün bu altyapının da verdiği güçle, turizm sektörünün bu yıllar içerisinde kazandığı tecrübeyle birlikte üçüncü bir döneme girmenin, tam tabiriyle bir hamle döneminin içerisine girmenin, tam zamanıdır. Onun için bu turizm şurası da zamanlaması itibariyle fevkalade önemlidir.” dedi.

“3. Turizm Hamlesi başladı”

Şura’nın hazırlık çalışmaları hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turizm alanında kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti. Sektörle birinci dereceden ilgili bakanların toplantıya katıldığını söyleyen Kurtulmuş, 1 Kasım tarihi itibariyle 3. Turizm Hamlesi’nin başladığını belirtti.

“Turizm sektörü toparlanıyor”

Turizm ve seyahat sektörünün devasa bir sektör olduğuna vurgu yapan Bakan Kurtulmuş sözlerine şöyle sürdürdü: “Son yıllarda, diğer sektörlerle kıyaslandığında son derece hızlı büyüyen bir sektör. Şu an itibariyle dünya ekonomisinin yaklaşık 2,3 trilyon Dolarlık büyük bir pastasını oluşturan sektör. Yan etkileriyle birlikte 7,6 trilyon Dolarlık devasa bir ekonomiden bahsediyoruz. 108 milyon kişiye istihdam üretiyor ve önümüzdeki dönemde bu istihdam üretmenin 380 milyonlar seviyelerine çıkacağı öngörülüyor. Dünya ekonomisi 2,5 büyürken turizm 3,1 büyüyor. Ayrıca, 10 yıl sonra turizmin 3,9 büyüyerek, diğer sektörler arasında en hızlı büyüyen sektör olması kaçınılmaz görünüyor. İşte bu devasa pastadan Türkiye olarak yeterince pay almak mecburiyetindeyiz. Bugün son yıllarda yaşadığımız her türlü olumsuz gelişmeye rağmen, Türkiye dünya turizminde 6. sırada olan bir ülkedir.”

 

MICE Sektörü Desteklenecek

Şura kapsamında çalışmalar gerçekleştiren, Turizm Medya Grubu ve TETKİD (Türkiye Etkinlik, Toplantı ve Kongre Sektörü Yöneticileri Derneği) Başkanı Volkan Ataman’ın da katılım gösterdiği, Turizmde Ürün Çeşitliliği ve Sürdürülebilirlik Komisyonu’nun sonuç raporunda, MICE sektörüne ilişkin maddeler yer aldı.

Komisyonun sonuç raporunda yer alan maddeler şu şekilde:

1 Tanıtım alanında faaliyet gösteren girişimcilerin desteklenmesi
2 Uluslararası etkinlik pazarını yönlendiren kuruluşların (ICCA, MPI, ESSA, EOA, AMI gibi) basın- yayın organlarında tanıtımın yapılması ve sponsorluk sağlanması
3 Ülkemizde düzenlenecek büyük uluslararası bilimsel etkinliklere yurtdışından gelecek katılımcılar için ulaşım, konaklama veya diğer yan hizmetlerde özel indirimler yapılmasını sağlayacak protokolün ilgili kurum ve kuruluşlarca imzalanması
4 Etkinlik pazarının aktif tanıtımı için yurtdışı temsilcilikler ve ulusal havayolumuzdan yararlanılması
5 Ülkemizdeki mevcut etkinlikleri ziyaret eden katılımcıların beklenti ve tatmin düzeylerinin ölçülmesi için özel bir araştırma çalışmasının yapılması
6 Kültür ve Turizm Bakanlığınca veya ulusal kongre ve ziyaretçi bürosu marifetiyle ICCA, AIPC, ESSA ve UIA’nın rapor ve çalışmalarının analiz edilerek sektöre yön verilmesi,
7 THY uçaklarında, ülkemizdeki etkinlik potansiyelini anlatan sloganlara ve resimlere yer verilmesi, yurtdışı temsilciliklerimiz aracılığı ile ülkemizde düzenlenmiş ve düzenlenecek olan büyük etkinliklerin tanıtım posterlerinin dağıtımının yapılması
8 Ülkemizde bugüne kadar yapılmış ve ses getirmiş büyük hacimli etkinlikler sonrasında, katılımcı görüşlerinin, hazırlanan poster, broşür, tanıtım CD’leri, katalog, Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri ile internet ortamında ve cep telefonlarında duyuracak bir mekanizmanın hayata geçirilmesi
9 Etkinlik potansiyeli olan illerimizi/bölgelerimizi tanıtan ve kısa aralıklarla yenilenen tamamen etkinliklere yönelik tanıtım videolarının, katalog ve broşürlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanıp, ücretsiz olarak ilgili taraflara ulaştırılması
10 Ülkemizde bilimsel etkinlik pazarına yönelik yayımlanan mesleki dergilerin sayısının arttırılması ve MICE Dergisinin desteklenmesi
11 ACE of MICE Awards kongre, toplantı ve etkinlik ödüllerinin(örnek: AIPC’nin Capex ve Innovation Ödülleri) desteklenerek uluslararası olmasının sağlanması ve bu kapsamda önemli firmaların ve satın alıcıların ülkemizde ağırlanması ve tanıtımının yapılması
12 Expo çeşitlerinden olan Triennaledi Milano tarzı örneğin bir benzerinin İstanbul/Antalya’da her yıl düzenlenmesi için Expo yetkilileriyle görüşme yapılması, ayrıca Formula 1 vb. organizasyonların İstanbul’da tekrar başlaması ve Antalya’da bu amaçla yatırım yapılması
13 Dünya Expo’sunun ülkemizde düzenlenmesi için girişimde bulunulması
14 Dossidossifashion Show (Antalya–Anfaş) benzeri etkinliklerin sayısının arttırılması, ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir gibi alt ve üst yapısı hazır illerde de organize edilmesi için girişimde bulunulması
15 Destinasyon tanıtımlarında MICE Destinasyonlarına yer verilmesi, ülke ve şehir tanıtım strateji planlamaları gerçekleştirilirken, özel bir uzmanlık gerektiren MICE sektörü için ayrı bir başlık açılması
16 ITB Berlin başta olmak üzere, bu tür büyük fuar alanlarında kurulan ihtisaşlaşmış salonlarda alternatif turizm ürünlerinin tanıtımına yer verilmesi ve ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines Fuarının tam kapsamlı olarak desteklenmesi, THY ile beraber yürütülen uluslararası hosted buyer programının özellikle desteklenerek ülkemizde daha çok sayıda uluslararası kongre, toplantı ve etkinliklerin düzenlenmesi
17 Ulusal düzeyde Türkiye Kongre ve Ziyaretçi Bürosunun kurulması
18 Kültür ve Turizm Bakanlığının etkinlik turizmine dönük detaylı, sürekli ulusal ve uluslararası araştırmaların yapılacağı mekanizmaları oluşturması
19 Tanıtım, bütçe oluşturma, pazarlama, etkinlik paketi bileşenlerini oluşturma, katılımcıların beklentileri, büyük etkinliklere teklif verme gibi birçok konuda gerek kurs ve sertifika düzeyinde gerekse ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim düzeylerinde eğitimler vermede Kongre ve Ziyaretçi Büroları ve Üniversitelerle işbirliğinde bulunulması
20 Etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığınca veya merkezi birimlerce organize edilmesi
21 Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde “etkinlik turizmi” çalışma grubunun oluşturulması
22 Etkinlik Turizminde AIIC kuruluşuna üye olabilecek düzeyde çeşitli dillerde hizmet verecek mütercim tercüman sayısı arttırılmasına yönelik üniversitelerle işbirliğine gidilmesi
23 Uluslararası düzeyde bilimsel etkinlikler için THY’nin özellikle Antalya, Ankara ve İzmir’e doğrudan seferler düzenlemesi
24 Türkiye Etkinlik, Toplantı ve Kongre Sektörü Yöneticileri Derneğinin desteklenmesi ve birlik olma yolunda ilerlemesi
25 Alternatif turizm alanında kurulmuş dernek vb. sivil toplum örgütlerinin bir birlik çatısı altında birleşmesi
26 Katılımcı sayısının 1000 ve üzeri olduğu ve ev sahipliği yapılan tüm etkinlikler için bütçe sağlanarak, etkinlik sonrası fayda/maliyet ve ayrıca taşıma kapasitesi açısından analizlerin yapılıp sonuçların paydaşlarla paylaşılması
27 Ülkemizde etkinlik turizmiyle ilgili tutulan istatistikleri geliştirmek adına sürekli olacak şekilde bütçe ayrılarak, üniversite/araştırma şirketleriyle aylık çalışmalar yapılması ve elde edilen sonuçların etkinlik pazarındaki tüm paydaşlarla paylaşılması
28 Ülkemizde etkinlik pazarında yatırım aşamasında ilgili tesislerin kapasitelerini belirlemede yeterli fizibilite etütleri ve etkinlik pazarı araştırmalarının yapılması, etkinlik katılımcı sayıları, katılım sıklıkları, beklentileri, ICCA, AIPC, ESSA, EO ve UIA gibi birliklerin raporları ve standartlarının gereken düzeyde dikkate alınması
29 Uluslararası etkinliklere ev sahipliği sonrasında, fayda/maliyet analizlerinin yapılması ve bölgelerin taşıma kapasitelerinin gözden geçirilmesi
30 Etkinlik turizmine ilişkin mevzuatın düzenlenmesi
31 Etkinlik pazarındaki her bir aktörün en az 1 uluslararası üst kuruluşa üye olmasının devletçe finanse edilmesi
32 Teşvik, yer tahsisi vb. tedbirler yardımıyla, festival, özel sergi, dans ve müzik karnavalı gibi etkinliklerin düzenlenmesi ve bu konuda yatırımcıların teşvik edilmesi
33 Etkinlik faaliyetlerinin Kalkınma Ajansları aracılığı ile desteklenmesi
34 Etkinlik turizmiyle ilgili yazılacak tezlerin maddi olarak desteklenmesi ve konuya ilişkin ödüllü yarışmaların düzenlenmesi