6. Arazi Yönetim Çalıştayı Point Hotel Barbaros’ta Gerçekleşti

Kısa adıyla AYÖP, yani Arazi Yönetimi Platformu bu amaçlara yönelik 5 yıldır gerçekleştirdiği Arazi Yönetimi Çalıştayı’nın altıncısını 23 Mayıs’ta Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştirdi.

VI.AYÖP Çalıştayı’nın temel amacı; öncelikle ülkemiz adına Arazi Yönetimi gerekliliğini ortaya koyarak; Arazi Yönetimine olan ihtiyaçtan hareketle, konunun teknik ve hukuksal boyutlarıyla ele alınarak, Türkiye için bir model oluşturma sürecine katkı vermektir. Bu amaçla çalıştay’da; ülkemizde Arazi Yönetimi ile ilgili bilim insanları, kamu ve yerel idarelerin temsilcileri ile siyaset ve serbest meslek mensuplarının bir araya gelmesini sağlandı. “Türkiye için Neden Arazi Yönetimi Gereklidir?” sorusunun yanıtı birlikte aranmaya çalışıldı.

Arazi Yönetiminin kapsamlı olarak ele alındığı 2 ana panel oturumu ve Arazi Yönetiminde yeni eğilimler gündemli bir forum oturumu düzenlendi. Çalıştay kapsamında ele alınan temel konu başlıkları şöyle:

“Arazi Yönetiminin Temel İlke ve İhtiyaçları”

“Türkiye’de Arazi Mevzuatı ve Politikaları”

“Kentsel ve Kırsal Arsa Düzenlemeleri”

“İmar Uygulamaları”

“Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Uygulamaları”

“Kıyı/Havza Alanlarında İmar Uygulamaları”