“Çalışma Yaşamına Disiplenlerarası Yaklaşımlar” II. Ulusal Şişli Sempozyumu Şişli Meslek Yüksekokulunda Yapıldı

“Çalışma Yaşamına Disiplinlerarası Yaklaşımlar” temasıyla 2.Ulusal İstanbul Şişli Sempozyumunu 5-6 Mayıs tarihlerinde İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nda düzenlendi.

Sempozyumda, çalışma yaşamı politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik açıdan değerlendirilecek, çalışma yaşamındaki sorunlar ve bunlara yönelik çözüm arayışları tartışmaya sunuldu.

Sempozyumun amacı, çalışma yaşamında var olan aksaklıklara ya da sorunlara dikkat çekmek, sorunları paylaşıp, çözüm önerileri sunmak ve çalışma yaşamında farkındalık yaratmaya çalışmak oldu. Akademik perspektifle, özgün araştırma yöntemleri ve uygulamalarını literatüre kazandıran bu sempozyum, gerek içeriği gerekse konuşmacıların anlatım dilindeki netlik sayesinde katılımcılar açısından çok faydalı geçtiği söylenebilir.

“İş ve Çalışma Hürriyetini İhlal Suçları”, “Türk Film ve Dizi Sektöründe Üretim Süreçlerindeki Çalışma Koşulları”, “Sorunlar ve Örgütlenme”, “Yeni Medya Çağı’nda Küresel Kimlikler ve Cinsiyetin İş Hayatına Etkileri”, “Çalışma Yaşamındaki Toplumsal Cinsiyet Algısının Tipik Bir Örneği Olarak Kadın Akademisyenlerin Romanlardaki Temsil Şekli”, “Yeni Kapitalizmle Değişen Çalışma ve Ev Ortamına Etnografik Yaklaşım”, “Göç ve Çalışma Yaşamı Bağlamında Kentleşme – Kentlileşme ve Kent Kimliği” gibi yaşamı doğrudan etkileyen konularda konuşmaların yapıldığı sempozyum 2. Gününde Atölye çalışmasıyla sona erdi.