Finansal Kurumlar Birliği, 2017 Yılının İlk 6 Aylık Sonuçlarını Açıkladı…

Yiğit Özkes, Mehmet Cantekin, Ünal Gökmen

Bersay İletişim’in organize ettiği basın toplantısında Finansal Kiralama, faktöring ve finansman şirketlerini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği (FKB), 2017 yılının ilk 6 aylık dönemi itibariyle her üç sektöre ait konsolide verilerini açıkladı.

 

 

Buna göre üç sektörün 2017’nin ilk yarısında 2016’nın aynı dönemine kıyasla:

  • Aktif toplamı yüzde 19,5 artışla 120 milyar TL’ye,
  • İşlem hacmi yüzde 18,4 artışla 91 milyar TL’ye,
  • Faaliyet konusu alacakları yüzde 20,1 artışla 109 milyar TL’ye,
  • Öz kaynak büyüklüğü yüzde 18,1 artışla 17 milyar TL’ye,
  • Net kârlılığı ise yüzde 28,6 artışla 1 milyar 334 milyon TL’ye ulaştı.

Bankacılık dışı finans sektörünün aktifleri 2017’nin ilk yarısında yüzde 19,5 büyüdü…

Finansal Kurumlar Birliği’nin 2017 yılı 6 aylık konsolide verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin: “Ülkemizde sağlanan istikrar ortamı ile birlikte ekonomide yaşanan güzel gelişmelerin meyvelerini tüm finans kesimi olarak toplamaya başladık. Bankacılık dışı finans sektörü olarak 2017’nin ilk 6 aylık dönemini başarılı bir şekilde geride bırakıyoruz. Ülkemiz ekonomisinde bankacılık dışı finans sektörünün payının artırılması, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, alternatif finansman olanaklarının yaygınlaştırılması, temsil ettiği sektörlerin hak ve menfaatlerini koruyarak sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturulması yönünde aktif bir rol üstlenen Birliğimiz; 4 yıllık bir sürede bankacılık dışı finans alanının güçlü bir temsilcisi konumuna geldi ve sektörlerimizin faaliyet alanlarının genişletmesine katkı sağladı. Edindiğimiz misyon gereği Türkiye’nin finans alternatiflerini çeşitlendirmek, finansta değişimin öncüsü olmak gibi hedeflerimiz var. Bankalara alternatif olmak yerine hep birlikte güçlü bir finans yapısı için bankacılık kesiminin yanında olmak, bir anlamda onların sırtındaki önemli yükü mümkün olduğunca paylaşmak istiyoruz. Bu anlayışla, finansman alanında üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi ülkemize bir borç biliyoruz.

Yapılanma süreci devam eden İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinin fiziki bir mekândan çok, Türkiye’yi uluslararası sermaye ve yatırımcıya, finansal teknolojilere cazip kılacak yasal zeminin oluşmasına imkân sağlayacağını düşünüyoruz. FKB’nin üzerinde önemle durduğu adres paylaşım sisteminin bankacılık dışı finansa açılması, vergi ve zorunlu karşılıklar gibi aracılık maliyetlerinin düşürülmesi ve Kredi Garanti Fonu’ndan bankacılık dışı finansal kuruluşların yararlanması konularının tartışıldığı bu dönemde; reel kesim ve KOBİ’lerimiz için finansmana erişimi kolaylaştıran ve alternatifleri çoğaltan bu gibi düzenlemelerin, İFM çalışmalarının da itici motivasyonuyla, kısa sürede sonuçlandırılacağına inancımızı koruyoruz” dedi.