“Ses Bir ‘Ki, Sound Check”

Türkiye Konferans Tercümanları Derneği (TKTD), 13 Ocak 2017 Cuma günü Radisson Blu Hotel Şişli’de konferans çevirmenliği mesleğinin ana paydaşlarından biri olan teknik ekipman şirketleri temsilcileriyle “Ses Bir ‘Ki, Sound Check” adlı etkinlikte bir araya geldi. Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği AIIC’in Türkiye Bölgesi ile birlikte organize edilen etkinliğe İstanbul, Ankara ve Bursa’dan teknik ekipman şirketlerinin temsilcileriyle TKTD üyesi olan ve henüz olmayan konferans çevirmenleri katıldı. 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TKTD Başkanı Bahar Çotur, Derneğin bu toplantı için teknisyen ve çevirmen, toplam 130 kişiyle yaptığı algı anketinin sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Konferans çevirmenliği mesleğini Türkiye’de temsil eden tek meslek örgütü olarak paydaşlar arası iletişimi çok önemsediklerini belirten Çotur, bazı alanlarda algının iyileştirilmesi için üyelerle çalışacaklarını vurguladı.

Üç panel ve bir uzman görüşünden oluşan toplantının TKTD Etik Kurul Üyesi Nilay Güleser Odabaş’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Ses, ses dediğimiz nedir? Neden çevirmenler için bu kadar önemli?” başlıklı panelinde Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nden Prof. Dr. Ebru Diriker ve TKTD Teknik Komite Başkanı Hakan Yazgan sunum yaptılar. Ses kalitesinin çeviri performansında ne kadar kritik olduğunu anlatan konuşmacılar, teknik ekiplerden çevirmenlerin ses hassasiyetini ciddiye almalarını rica etti.

“Uzman Görüşü” oturumunda AIIC Teknik Konular ve Sağlık Komitesi Başkanı Klaus Ziegler, video bağlantısı üzerinden katıldığı toplantıda Aralık 2016’da ISO tarafından revize edilen eş zamanlı çeviri standartları ve uzaktan çeviri için teknik şartlar hakkında bilgi verdi. Ağırlıklı olarak teknik ekipman şirketleri temsilcilerinin katıldığı toplantıda verilen bilgiler büyük ilgi gördü. Güncel versiyonun Türkçesi de TKTD tarafından en kısa zamanda TSE’yle işbirliği içinde hazırlanıp teknik ekipman şirketleriyle paylaşılacak.

TKTD Etik Kurul Başkanı Ahu Latifoğlu Doğan’ın moderatör olduğu “Teknik ekipman şirketlerine kulak ver” başlıklı ikinci panelde Elektrooptik Konferans Sistemleri Kurucusu ve Genel Müdürü Fethi Erçin ve Consys İletişim Global Satış ve Pazarlama Müdürü Mikail Başoğlu teknik ekipman şirketleri açısından sektörün genel tablosu hakkında bilgi verdi. Panelistler sektörün en büyük eksikliğinin bir meslek örgütlerinin bulunmaması olduğunu vurguladı. “Diğer paydaşların gözünden” başlıklı son panelde ise moderatör olarak TKTD Teknik Komite Eski Başkanı Kudret Süzer, Haliç Kongre Merkezi Satış Müdürü Berna Yakuboğlu ve Invictus Kongre Organizasyon Kurucusu ve Genel Müdürü Pınar Ceyhun tarafların beklenti ve sorunlarını tartıştı. Panelistler, bir etkinliğin başarısı için bütün paydaşların ortak çaba göstermesi gerektiğinin özellikle altını çizdi.

Toplantı sırasında yer değiştirerek kabine giren teknisyenler ve teknik masaya geçen çevirmenler, süreci diğer paydaşın gözünden deneyimleme şansı buldular. Uzman görüşlerini almayı, çevirmen ve teknisyenlerin karşılaştığı ortak sorunlar için çözüm geliştirmeyi ve en iyi uygulamaları paylaşmayı hedefleyen toplantının sonunda katılımcılar, sektörün tüm paydaşlarıyla toplantı ortamı dışında bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmaktan ve bilgilenmekten çok memnun olduklarını ifade ettiler.