Türkiye’nin “güvenli ülke” algısının son dönemlerde yaşanılan üzücü olaylar sebebiyle aldığı darbeler sonucunda, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesindeki “Disiplinlerarası Afet Yönetimi Programı” güvenlik ile ilgili tehdit durumunun derecesi ve tiplerinin bilimsel olarak tespiti amaçlı bir akademik çalışma başlatmıştır. Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Tehditler ve Fırsatlar ile ilişkilendirerek eylem planlarının hazırlanması yönünde çalışmalar akademisyenler tarafından koordine edilmektedir.

Bu Çalıştay Türkiye’de bir ilk olup, İzmir’in sektör çalışanları, İzmir-AFAD yanında Turizm ile ilgili eğitim veren üniversitelerin birimlerinden ve farklı illerden  gelen katılımcıların desteğinde Swissôtel Büyük Efes’in ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Anabilim Dalı Profesörü Zerrin Toprak Karaman; Çalıştayın sonuçlarının tüm kurum, kuruluşlarla paylaşılarak güvenlik ve sektör ilişkileri ağında yeni fikirlerin geliştirilmesini ve bu çalışmanın disiplinlerarası ve uluslararası “Sürdürülebilir Güvenli Turizm” Çalıştayı olarak 2018 yılı için yeniden daha geniş katılımlı  planlanacağını hedeflediklerini belirtmiştir.